Bouw

Voor de zakelijke opdrachtgever

In de bouwwereld, waar het gaat over verbouwen, aanbouwen, uitbreiden van gebouwen in de meest ruime zin van het woord is TotalSolution B.V. een partij van belang.

Bij een bouwaanvraag uit de industrie spelen verschillende zaken zoals ontzorgen, organiseren en veiligheid een belangrijke rol. Ondernemingen willen het bouwproces wat toch vaak omvangrijk is en over meerdere disciplines gaat, graag helemaal uitbesteden aan een vertrouwde partij, die de gehele zorg uit handen neemt. TotalSolution B.V. weet wat veiligheid voor u betekent en is bekend met de veiligheidsprocedures doordat ons VCA** certificaat de rode draad voor ons bedrijfsproces vormt.

TotalSolution B.V. werkt, daar waar mogelijk is, met eigen allround medewerkers en als de werkzaamheden dat vragen werkt TotalSolution B.V. samen met gerenommeerde en vertrouwde collega vaklieden om de werkzaamheden op tijd en naar tevredenheid uit te voeren. Uiteraard speelt ook hier de veiligheid een grote rol.

Voor de particuliere opdrachtgever

Als een particuliere opdrachtgever vraagt om een aanpassing in een woonhuis heeft hij bijkomende zorgen zoals, blijft alles wel netjes tijden de verbouwing en kan ik er ook nog in blijven wonen tijdens de verbouwing. TotalSolution B.V. vindt het belangrijk deze zorg weg te nemen en de verbouwing perfect op te leveren.

Hieronder ziet u enkele van de bouwtechnische werkzaamheden die recent zijn verricht.